Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh khu vực Tây Nguyên, Miền Trung, Miền Đông, TP. HCM

• Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng, quản lý khách hàng, báo giá, đàm phán hợp đồng và thâm nhập thị trường mới

• Phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách

• Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng và duy trì liên lạc trực tiếp với các khách hàng.

• Bất kỳ nhiệm vụ nào khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp