LACTIMUM GOLD+ MOM 0

DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Dưỡng chất quan trọng cho THAI KỲ & SAU SINH.

Trong thời kỳ mang thai và cho con bú nhu cầu dinh dưỡng của người mẹ cũng tăng lên do sự tăng trưởng của em bé. Lactimum Gold+ Mom là một công thức được nghiên cứu để hỗ trợ dinh dưỡng cho mẹ trong giai đoạn đặc biệt này.

DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Dưỡng chất quan trọng cho THAI KỲ & SAU SINH.

Trong thời kỳ mang thai và cho con bú nhu cầu dinh dưỡng của người mẹ cũng tăng lên do sự tăng trưởng của em bé. Lactimum Gold+ Mom là một công thức được nghiên cứu để hỗ trợ dinh dưỡng cho mẹ trong giai đoạn đặc biệt này.

Sản phẩm cùng danh mục