Hệ thống phân phối

Trong chiến lược phát triển kinh doanh, Công ty wincofood đã ký hợp đồng với các nhà phân phối trên toàn quốc để mở rộng hệ thống phân phối của mình.

Theo nội dung hợp đồng được ký, hệ thống phân phối của Công ty wincofood sẽ bao phủ toàn bộ các tỉnh trên toàn quốc.

Với hệ thống phân phối ngày càng lớn mạnh, công ty sẽ ngày càng có điều kiện cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng đến nhiều người tiêu dùng trên toàn quốc.